برگزاری جلسه آموزش ضابطان قضایی خاص برای کارشناسان امور اراضی استان آذربایجان شرقی
برگزاری جلسه آموزش ضابطان قضایی خاص برای کارشناسان امور اراضی استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-جلسه آموزش ضابطان قضایی خاص برای کارشناسان امور اراضی استان آذربایجان شرقی با حضور دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در مجتمع شهید کسایی تبریز برگزار گردید.

آرمان تبریز-جلسه آموزش ضابطان قضایی خاص برای کارشناسان امور اراضی استان آذربایجان شرقی با حضور دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در مجتمع شهید کسایی تبریز برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛با هماهنگی اداره امور حقوقی و مالکیت اراضی مدیریت امور اراضی و فرماندهی یگان حفاظت امور اراضی استان آذربایجان شرقی ، جلسه آموزش ضابطان دادگستری با حضور دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ، مدیر امور اراضی، رئیس اداره امور حقوقی سازمان، فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی استان و با حضور روسای ادارات امور اراضی تعدادی از شهرستان ها، کارشناسان حقوقی و گشت مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها در مجتمع شهید کسایی تبریز برگزار گردید.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب تبریز در این جلسه به تدریس مباحثی پیرامون وظایف ضابطان عام و خاص دادگستری در آئین دادرسی کیفری و نحوه پیشگیری از وقوع جرم پرداخته و سرفصل های آموزشی را ارایه نمود.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه این جلسه به بیان مباحثی پیرامون نحوه مقابله با تغییر کاربری های صورت گرفته پرداخت و افزایش کاذب قیمت زمین و سرمایه ای و کالایی شدن اراضی کشاورزی را خسرانی جبران ناپذیر دانست و بر لزوم به کارگیری توانمندی و ظرفیت موجود برای مقابله با پدیده تغییر کاربری غیر مجاز تاکید نمود.

داداش نصیری به نحوه اجرای احکام دادگستری و نحوه رفع ابهام از احکام و دستورهای قضایی پرداخت و بر لزوم توقف عملیات تغییر کاربری و  اعمال تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تاکید نمود.

رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز به بیان مباحثی پیرامون  پدیده تغییر کاربری غیرمجاز، بحران کم آبی، از بین رفتن خاک کشاورزی و بهره وری پرداخته و این موارد را ازجمله عوامل تاثیرگذار و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی عامه مردم و آیندگان دانست.

علیرضا محمدنژاد داریانی به بهبود و ارتقای کیفیت دفاع در پرونده های دفاع از حقوق عامه از جمله تغییر کاربری غیرمجاز تاکید نمود و از برنامه ریزی گسترده اداره حقوقی سازمان و برگزاری جلسات آموزشی ماهانه برای کارشناسان حقوقی در سال جاری خبر داد.