مراودات منطقه آزاد ارس برای جهانی سازی این منطقه تقویت شده است
مراودات منطقه آزاد ارس برای جهانی سازی این منطقه تقویت شده است
آرمان تبریز: معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: مراودات منطقه آزاد ارس با اتاق های بازرگانی داخلی و خارجی برای جهانی سازی و بین المللی سازی این منطقه تقویت شده است.

به گزارش آرمان تبریز، علی نوید در جلسه کارگروه بین‌المللی‌سازی مناطق آزاد کشور به میزبانی ارس با اشاره به گام های اجرایی این منطقه در این راستا، افزود: ارتباط با اتاق مشترک ایران و ترکیه و توافق جهت تبادل هیات‌های تجاری مشترک، دیدار با اتاق مشترک ایران و آذربایجان و ارتباط تنگاتنگ با اتاق مشترک ایران و ارمنستان از اقدامات منطقه آزاد ارس در راستای بین‌المللی‌سازی این منطقه است.

وی با بیان اینکه در حوزه بانک، بیمه، بورس و بانک بین‌الملل، شورای شعبه بانک‌های مستقر در منطقه آزاد ارس تشکیل شده است، اظهار کرد: طرح جدید تشکیل کانون بانک‌های منطقه آزاد ارس مطرح شده و در مورد بورس همسان با سایر مناطق آزاد، بورس بین‌الملل پیگیری می شود و در موضوع فرابوررس طرح‌هایی در دست اجراست تا بتوان به‌ منظور تامین سرمایه در گردش و ارائه سهام شرکت‌های تولیدی و جدید ساخت در فرابورس با ساز و کارهای خاص اقداماتی انجام داد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: تفاهم‌نامه منطقه آزاد مشترک مغری و نوردوز پیشتر منعقد شده ولی تاکنون گام عملیاتی در این زمینه برداشته نشده که به صورت جدی این موضوع پیگیری می شود تا بتوان این منطقه آزاد مشترک را با کشور ارمنستان ایجاد کرد و در کنار این منطقه، ایجاد منطقه آزاد متناظر با کشور ارمنستان پیگیری می شود.

نوید، با اشاره به برپایی نمایشگاه تولیدات ارس در شهر کاپان ارمنستان، ادامه داد:برای بین المللی‌سازی مناطق آزاد، اخیرا منطقه آزاد ارس در ارمنستان با پرپایی همایش و نمایشگاه حضور فعال داشت که منجر به صادرات اولین محموله تولیدات منطقه آزاد ارس به این کشور شد.