مصرف ۱۰۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی
مصرف ۱۰۵۷۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-در سالی که گذشت مشترکین گاز طبیعی استان آذربایجان شرقی، مصرفی معادل 10570 میلیون مترمکعب داشته‌اند.

آرمان تبریز-در سالی که گذشت مشترکین گاز طبیعی استان آذربایجان شرقی، مصرفی معادل ۱۰۵۷۰ میلیون مترمکعب داشته‌اند.
به گزارش خبرنگار ما ازآذربایجان شرقی، مدیرعامل این شرکت در توضیح این خبر گفت: در سال گذشته علی رغم ناترازی تولید و مصرف گاز در استان، با مدیریت بحران و همیاری مردم در بخش خانگی قطع گاز نداشتیم.
نادر کمالی افزود: هم اکنون یک میلیون و ۷۶۵ هزار و ۵۰۰ مشترک در استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بطور میانگین بیشترین حجم مصرف گاز استان به بخش خانگی با ۴۰ درصد از کل مصرف و نیروگاه‌ها با ۲۱ درصد مصرف و بخش‌های صنعتی و جایگاه‌ها با ۳۲ درصد و ۷ درصد بخش دولتی و تجاری مصرف اختصاص داشته است.
کمالی با اشاره به مقایسه روند مصرف گاز طبیعی در دو سال اخیر اظهار داشت: مشاهده روند مصرف گاز در دو سال اخیر حاکی از افزایش مصرف در بخش نیروگاهی و افزایش گاز دریافتی استان می‌باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان گاز توزیعی در استان در مقایسه با سال ۱۴۰۰، حاکی از ۵٫۸ درصد افزایش بوده است. همچنین در این سال گاز تحویلی به نیروگاه‌های استان در مقایسه با سال ۱۴۰۰، میزان ۲۵ درصد رشد داشته است.