حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در دیدار مردمی استاندار آذربایجان شرقی
حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در دیدار مردمی استاندار آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور در مراسم دیدار مردمی استاندار آذربایجان شرقی به درخواست‌ها و مشکلات مراجعان رسیدگی کرد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور در مراسم دیدار مردمی استاندار آذربایجان شرقی به درخواست‌ها و مشکلات مراجعان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دیدار مردمی استاندار آذربایجان شرقی با حضور مدیران تعدادی از دستگاه های اجرایی به منظور بررسی و رسیدگی مشکلات مردمی در محل عمارت استانداری برگزار شد.
عباس حسامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با حضور در جلسه ملاقات عمومی با تعدادی از مراجعین ملاقات و درخواست‌ها و مشکلات آنها را بررسی کرد.