از ویراست دوم کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب رونمایی شد
از ویراست دوم کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب رونمایی شد
آرمان تبریز-طی مراسمی با حضور جمعی از اساتید دانشکده های علوم انسانی و ادبیات و علوم تربیتی و نویسنده و منتقدان کتاب درآمدی بر فلسفه معاصر غرب و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به فلسفه در تالار نخجوانی رونمایی شد.

آرمان تبریز-طی مراسمی با حضور جمعی از اساتید دانشکده های علوم انسانی و ادبیات و علوم تربیتی و نویسنده و منتقدان کتاب درآمدی بر فلسفه معاصر غرب و جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به فلسفه در تالار نخجوانی رونمایی شد.
به گزارش آرمان تبریز؛در این مراسم ابتدا منتقدان به ارزیابی کتاب پرداختند و سپس نویسنده کتاب دکتر محمد اصغری استاد فلسفه دانشگاه تبریز در پاسخ به نظرات و ارزیابی های منتقدان به معرفی کتاب و ساختار آن اشاره نمود. دکتر مسعود امید دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز در سخنانی این کتاب را در ردیف تاریخ فلسفه معرفی کرد که در آن سعی شده است با تمرکز بر فیلسوف محوری جریان ها و مکاتب و فلسفه معاصر غرب را برای خواننده ایرانی به زبانی ساده و شیوا بیان نماید. ایشان در بخشی از صحبت های کتاب درآمدی بر فلسفه های معاصر غرب (از هوسرل تا رورتی) دکتر اصغری را از جهت سلطه نویسنده به مسائل فلسفه های معاصر و بیان ساده و مناسب مطالب برای مخاطب ایرانی در سطح کتاب سیر حکمت در اروپای دکتر محمدعلی فروغی ارزیابی نمود و معتقد بود که این کتاب می تواند در ویرای های بعدی تکمیل تر شده و فلسفه ها و مکاتب فلسفی معاصر بیشتری را معرفی نماید. ایشان معتقد بودند که در این کتاب خواننده به آسانی می تواند با مطالب آن انس بگیرد و بهتر با فلسفه های معاصر آشنا شود.
دکتر غلامرضا منصوری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران نیز به عنوان ارزیاب یا منتقد با تمرکز بر مساله دیگر و مساله عدالت و فلسفه سیاسی در ارزیابی این کتاب گفتند که این کتاب می تواند پایه و بنیان خوبی برای مطالعه فلسفه سیاسی فراهم آورد. ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به مساله هویت ایرانی و مواجهه این هویت با مدرنیته از زمان مشروطیت تا امروز به خلا فلسفه های معاصر غرب اشاره نمودند و گفتند که همواره در این مواجهه غرب و مدرنیته برای ما ایرانی ها یک دیگری بوده است و فلسفه های فیلسوفانی مثل فوکو و لویناس و سایر فیلسوفان پست مدرن در این کتاب این کمک را به خواننده ایرانی می کند که بتواند بهتر این مواجهه را درک و هضم نماید. ایشان در ارزیابی این کتاب پیشنهاد کردند که فلسفه های فمینیستی و فلسفه های متفکران نئولیبرالیسم نیز در ویراست های بعدی گنجانده شود.
در بخش سوم این مراسم نویسنده کتاب دکتر محمد اصغری در پاسخ به ارزیابی منتقدان کتاب گفتند که این کتاب حاصل ۱۵ سال تدریس فلسفه های معاصر در گروه فلسفه دانشگاه تبریز در مقاطع تحصیلی مختلف بوده و در این اثر سعی کرده است خلا موجود کتاب تالیفی مناسب به زبان فارسی را پر نماید. ایشان در ادامه به این نکته نیز اشاره کردند که این کتاب اکنون به عنوان کتاب درسی در گروه فلسفه تدریس می شود. دکتر اصغری با اشاره به نظرات داوران تأکید کردند که در ویرایست های بعدی سعی خواهد کرد «فلسفه های فمینیستی» فیلسوفان بزرگ زن در فلسفه های معاصر مثل سیمون دوبوار، لوس ایریگاری و دیگران را به عنوان بخشی از کتاب اضافه نماید و همچنین اشاره کردند که با توجه به اهمیت فیلسوفان زنده امروزی مثل اسلاوی ژیژک سعی خواهد کرد بخشی یه عنوان «فلسفه های روانکاوی محور» را نیز اضافه نمایند. ایشان همچنین به آوردن فلسفه فیلسوفان «مکتب فرانکفورت» مثل فلسفه آدورنو و هورکهایمر و دیگران نیز اشاره نمودند. علاوه بر این وی از افزودن بخشی به عنوان «تومیسم معاصر» که در آن فلسفه های تومیستی افرادی مثل اتین ژیلسون سخن گفتند. ایشان در پایان اشاره کردند که افزودن این فلسفه مسلما در ویرایش های بعدی امکان پذیر خواهد یود و گفتند که این کتاب می تواند دریچه ای مفید برای خواننده ایرانی باشد تا بتواند با سفر فکری به فلسفه های معاصر غرب به فهم عمیق تری از خودش و مواجهه اش با غرب دست یابد.
این کتاب توسط انتشارات پژوهگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در زمستان ۱۴۰۱ در ویراست به چاپ رسید و روانه بازار کتاب شده است.