فراخوان واگذاری تیم فوتبال شهرداری تبریزحضور شهردار تبریز در بازی فوتبال شهرداری تبریز با شهرداری ماهشهر
فراخوان واگذاری تیم فوتبال شهرداری تبریزحضور شهردار تبریز در بازی فوتبال شهرداری تبریز با شهرداری ماهشهر
آرمان تبریز- شهرداری تبریز در راستای سیاست های ابلاغی و به منظور توسعه ورزش همگانی، سهمیه لیگ یکی تیم فوتبال بزرگسالان خود را با شرایط اعلامی از سوی هیئت فوتبال و به شرط حفظ سهمیه در داخل استان واگذار می کند.

آرمان تبریز- شهرداری تبریز در راستای سیاست های ابلاغی و به منظور توسعه ورزش همگانی، سهمیه لیگ یکی تیم فوتبال بزرگسالان خود را با شرایط اعلامی از سوی هیئت فوتبال و به شرط حفظ سهمیه در داخل استان واگذار می کند.

به گزارش خبرنگار ما؛متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان هفته جاری به دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی، چهارراه ابوریحان، شهرداری مرکز، طبقه پنجم ارسال کنند.