اجرای فاز دوم اتصال مناطق به تونل اختصاصی شبکه فیبر نوری
اجرای فاز دوم اتصال مناطق به تونل اختصاصی شبکه فیبر نوری
  آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از اتصال مناطق به تونل اختصاصی شبکه فیبر نوری خبر داد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از اتصال مناطق به تونل اختصاصی شبکه فیبر نوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛محمدرضا کاظمی گفت: در راستای بهره برداری و استفاده از فاز تونل ارتباطی شبکه فیبر نوری اختصاصی شهرداری تبریز به طول ۳۵ کیلومتر که در سطح شهر جهت افزایش سرعت و برقراری ارتباطات پایدار بین مناطق و سازمان‌های مجموعه شهرداری ایجاد شده است.

کاظمی ادامه داد: در گام دوم ساختمان‌های جدیدالاحداث شهرداری منطقه ۵ واقع در خیابان دوکمال و همچنین ساختمان‌های معاونت عمران و معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۱ واقع در خیابان گلکار به طول ۳هزار ۱۵۰متر به تونل اختصاصی فوق متصل و آماده بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: در گام سوم اتصال این مجموعه به تونل اختصاصی به طول ۴ کیلومتر در حال اجرا است.