مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی تاکید کرد: لزوم حمایت از گروه های جهاد دامپزشکی
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی تاکید کرد: لزوم حمایت از گروه های جهاد دامپزشکی
آرمان تبریز- ​ دومین جلسه کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در سال 1402 برگزار شد.

آرمان تبریز-

دومین جلسه کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما از  آذربایجان شرقی، در این جلسه دکتر امیر حسین بهداد، مدیرکل دامپزشکی استان، از برگزاری منظم جلسات کمیته فنی ابراز رضایت و قدردانی نمود.

دکتر بهداد همچنین برگزاری جلسه توجیهی با رؤسای ادارات دامپزشکی شهرستان ها در زمینه لزوم همکاری نزدیک با گروه های جهادی را مورد تأکید قرار داد و افزود: گروه های جهاد دامپزشکی می توانند با حضور در مناطق محروم، ضمن آموزش اصول علمی در دامپروری به روستاییان، با انجام خدمات رایگان دامپزشکی موجب ارتقاء بهداشت و سلامت دامها در روستاها و در نتیجه افزایش بهداشت و سلامت جامعه شوند، لذا همکاری ادارات دامپزشکی شهرستان ها با گروه های جهاد دامپزشکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

دکتر مهدی حامی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان نیز در این جلسه، بر اجرای مفاد ابلاغی سند تحول دامپزشکی در سال ۱۴۰۲ تأکید نمود و عملکرد ادارات فنی در زمینه سند تحول دامپزشکی، در جلسه کمیته فنی پایان هر ماه ارائه گردد.

در ادامه این جلسه  دکتر جعفر شیرازی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، در خصوص وضعیت کانون های تب مالت در جمعیت انسانی به تفکیک شهرستان ها و وضعیت مایه کوبی دامهای سبک در کانون های یاد شده گزارش مبسوطی ارائه نمود.

دکتر حامی بر اولویت واکسیناسیون بروسلوز دامهای سبک با واکسن Fd Rev1 در کانون های تب مالت انسانی تاکید نمود و افزود: پیش از اتمام واکسیناسیون احشام سبک در این کانون ها، به مایه کوبی دامهای سبک سایر واحدهای اپیدمیولوژیک اقدام نشود.

وی همچنین افزود: روند پیشرفت اکیپ های واکسیناسیون در زمینه مایه کوبی دامهای سبک با واکسن Fd Rev1 در کانون های تب مالت انسانی تا ۱۵ روز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و گزارش نهایی در جلسه آتی کمیته فنی ارائه گردد.

دکتر حامی نیز ضمن تأکید بر تعامل نزدیک با اکیپ های واکسیناسیون که در قالب اردوهای جهادی همکاری می نمایند، از اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی و واحد آموزش اداره کل دامپزشکی استان خواست تا برای این گروهها، جلسه آموزشی  مستمر و مداوم برگزار و گزارش آن به ادارات دامپزشکی شهرستان ها ارسال گردد.