خرید تضمینی گندم در استان آذربایجان شرقی در ۴۶ مرکز آغاز شد
خرید تضمینی گندم در استان آذربایجان شرقی در ۴۶ مرکز آغاز شد
آرمان تبریز-مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجانشرقی گفت :همزمان با آغاز برداشت گندم،شبکه تعاون روستایی استان خرید تضمینی این محصول را از گندمکاران عزیز منطقه آغاز کرد.

آرمان تبریز-مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجانشرقی گفت :همزمان با آغاز برداشت گندم،شبکه تعاون روستایی استان خرید تضمینی این محصول را از گندمکاران عزیز منطقه آغاز کرد.

  به گزارش خبرنگار در تبریز به نقل از روابط  عمومی تعاون روستایی آذربایجان شرقی نژاد رضا افزود: تاکنون ۳۲۰تن گندم در ۴۶ مرکز خریداری و پیش بینی می شود تا پایان فصل خرید ۵۰۰۰۰تن گندم خریداری شود.