پراید سه تکه شد / راننده سالم ماند (+عکس)
پراید سه تکه شد / راننده سالم ماند (+عکس)
آرمان تبریز-تصادف در جاده ارتباطی استان بوشهر به استان هرمزگان روی داد.
آرمان تبریز-تصادف در جاده ارتباطی استان بوشهر به استان هرمزگان روی داد.

پرایدی که صبح امروز در جاده عسلویه به پارسیان (مقابل روستای میلکی) با مانع سیمانی تصاف کرد و به این شکل درآمد. تصادف در جاده ارتباطی استان بوشهر به استان هرمزگان روی داد.

به گزارش سایت خبری نایبند پراید سه تکه شد راننده اما به شکل عجیبی سالم مانده است.