بازدید نمایندگان نهاد ریاست جمهوری از پروژه‌های ۳۹۹ واحدی شمس شرکت انجمن خیرین مسکن سازشهرسهند
بازدید نمایندگان نهاد ریاست جمهوری از پروژه‌های ۳۹۹ واحدی شمس شرکت انجمن خیرین مسکن سازشهرسهند
آرمان تبریز-بازدید نمایندگان نهاد ریاست جمهوری از پروژه‌های ۳۹۹ واحدی شمس شرکت انجمن خیرین مسکن ساز و ۷۶۸ واحدی چشمه ستاد اجرایی حضرت امام(ره) از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند که قرار است به شرط واریز به موقع متقاضیان در نیمه اول سال‌جاری تحویل گردد.

آرمان تبریز-بازدید نمایندگان نهاد ریاست جمهوری از پروژه‌های ۳۹۹ واحدی شمس شرکت انجمن خیرین مسکن ساز و ۷۶۸ واحدی چشمه ستاد اجرایی حضرت امام(ره) از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند که قرار است به شرط واریز به موقع متقاضیان در نیمه اول سال‌جاری تحویل گردد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛در این بازدید که مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانشرقی هم حضور داشت ، مهندس سعیدی سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید ارائه نمود.