مردمی سازی حکمرانی در بیانیه گام دوم در پرتو اندیشه های مقام معظم رهبری
مردمی سازی حکمرانی در بیانیه گام دوم در پرتو اندیشه های مقام معظم رهبری
آرمان تبریز--امام خامنه ای در بیانیه بسیار مهم گام دوم انقلاب ضمن معرفی انقلاب پرشکوه ملت ایران به عنوان مردمی ترین و بزرگترین انقلاب عصر جدید آن را تنها انقلابی می داند که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده ودر برابر وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند ، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است.

مردمی سازی حکمرانی در بیانیه گام دوم در پرتو اندیشه های مقام معظم رهبری

علی اصغر ملاولی

کارشناس و نویسنده مسائل حقوقی

پژمان غفوری

پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

آرمان تبریز–امام خامنه ای در بیانیه بسیار مهم گام دوم انقلاب ضمن معرفی انقلاب پرشکوه ملت ایران به عنوان مردمی ترین و بزرگترین انقلاب عصر جدید آن را تنها انقلابی می داند که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمان هایش پشت سر نهاده ودر برابر وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند ، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است . ماهیت جمهوری اسلامی ایران این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است ، با اتکا به آرا عمومی ملت ، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می باشد.

انقلاب اسلامی ، مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات ، مقابله با فتنه های داخلی ، حضور در صحنه های ملی و استکبار ستیزی به اوج رسانید و در موضوعات اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فعالیت های نیکوکاری که پیش از انقلاب آغاز شده بود افزایش چشمگیر دادپس از انقلاب ، مردم در مسابقه خدمت رسانی در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می کنند .

مقام معظم رهبری در بخشی دیگر از بیانیه گام دوم انقلاب توصیه هایی را برای آرمان بزرگ انقلاب اسلامی یعنی نیل به تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی به عنوان مطلوب ترین حکمرانی شکل گرفته در طول تاریخ بشریت بیان کردند ، این توصیه ها عبارتند از : علم و پژوهش ، معنویت و اخلاق ، اقتصاد ، عدالت و مبارزه با فساد ، استقلال و آزادی، عزت ملی ، روابط خارجی ، مرزبندی با دشمن ، سبک زندگی
بنابراین ، الگوی حکمرانی متعالی در جمهوری اسلامی ایران با مولفه های ارزشی خود سعی در مردمی سازی حکمرانی دارد.

فلذا در مقام جمع بندی می توان گفت مخاطب قرار گرفتن جامعه در بیانیه گام دوم توسط مقام معظم رهبری ، خود دلیلی متقن و محکم بر مردمی سازی حکمرانی در گام دوم انقلاب می باشد.