معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز خبر داد: برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان معماری
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز خبر داد: برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان معماری
آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از برگزاری سلسله نشست های تخصصی گفتمان معماری با هدف ایجاد فضای تعاملی میان بدنه علمی و دانشگاهی با بدنه اجرایی در شهر خبر داد.

آرمان تبریز-معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از برگزاری سلسله نشست های تخصصی گفتمان معماری با هدف ایجاد فضای تعاملی میان بدنه علمی و دانشگاهی با بدنه اجرایی در شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛نخستین جلسه کمیته علمی سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان معماری با حضور معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، مدیرکل شهرسازی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مدیر گروه معماری دانشگاه تبریز، معاون پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و نماینده گروه معماری دانشگاه پیام نور تبریز به همراه مدیران و کارشناسان ستادی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز برگزار شد.

در این نشست محمد عزتی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به رویکرد تعاملی این معاونت در راستای استفاده از پتانسیل‌های علمی و دانشگاهی گفت: سلسله نشست های تخصصی معماری با هدف ایجاد فضای تعاملی میان بدنه علمی و دانشگاهی با بدنه اجرایی در شهر و نیز بهره مندی از تجارب معماران توانمند شهر تبریز از یک سو و همچنین ایجاد فرصت های ارائه توانمندی ها برای معماران جوان، از سوی دیگر برگزار خواهد شد.

اساتید و اعضای هیئت علمی حاضر در این جلسه نیز ضمن استقبال و تقدیر از این رویکرد شهرداری تبریز، با اعلام آمادگی خود جهت در اختیار گذاشتن توان علمی و تخصصی خود در این زمینه، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در جهت ارتقاء کیفی و علمی و برگزاری هرچه مطلوب‌تر این رویدادها و فعالیت مربوطه بیان کردند.