برگزاری دوره‌های آموزش سیمبانی توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز
برگزاری دوره‌های آموزش سیمبانی توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: به منظور ارتقای دانش فنی و علمی سیمبانان و حمایت از شرکت های پیمانکاری حوزه برق، این شرکت آماده برگزاری دوره های آموزشی سیمبانی است.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: به منظور ارتقای دانش فنی و علمی سیمبانان و حمایت از شرکت های پیمانکاری حوزه برق، این شرکت آماده برگزاری دوره های آموزشی سیمبانی است.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، عباس حسامی اظهارکرد:سیمبانان رکن اصلی عملیات پروژه های اجرایی هستند و این شرکت آماده همکاری با شرکت های پیمانکاری در حوزه آموزش برای تربیت سیمبان جدید است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ادامه داد:دوره های آموزشی به صورت رایگان برگزار خواهد شد و شرکت های فعال در حوزه توزیع برق تبریز می توانند نیروهای جدیدالورود را به منظور حضور در کارگاه های آموزشی معرفی کنند.