اجرای پروژه تامین روشنایی معابر سنگفرش شهید علیپور با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال
اجرای پروژه تامین روشنایی معابر سنگفرش شهید علیپور با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال
آرمان تبریز-معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شرکت توزیع نیروی برق تبریز، گفت: پروژه تامین روشنایی معابر سنگفرش شهید علیپور با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری تبریز اجرا می شود.

آرمان تبریز-معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تبریز، گفت: پروژه تامین روشنایی معابر سنگفرش شهید علیپور با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری تبریز اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، عباس حسامی مدیرعامل شرکت به همراه فرماندار و شهردار منطقه ۸ از پروژه تامین روشنایی معابر مسیر سنگفرش شهید علیپور در هسته مرکزی شهر بازدید کرد.
عبدالله جعفریان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ در رابطه با این پروژه اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق و شهرداری تبریز در حال انجام بوده و بر اساس تفاهم نامه فی‌مابین بیش از ۵ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال از اعتبار مورد نیاز توسط شرکت توزیع نیروی برق تامین شده است.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای پروژه تامین انشعابات و روشنایی مسیر شهید علیپور، ۲۲۵ متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف هوایی احداث و ۲۱۰ متر کابل کشی آلومینیومی فشار ضعیف زمینی و ۴۴۰ متر کابل آلومینیومی جابجایی انجام شده است.