امسال جایگزینی ۱۰۰ هزار مترمکعب گاز در بخش صنعتی هدف گذاری شده است
امسال جایگزینی ۱۰۰ هزار مترمکعب گاز در بخش صنعتی هدف گذاری شده است
آرمان تبریز: جایگزینی 100 هزار مترمکعب گاز طبیعی در بخش صنعتی با سایر فرآورده های میان تقطیر از اهداف سال 1402 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی است.

به گزارش آرمان تبریز، مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر گفت: امسال در راستای حمایت از بخش تولیدی و صنعتی استان، توزیع گاز در محورهای صنعتی با شتاب روزافزون اجرا شده و زیرساخت های لازم برای بهره مندی سایر متقاضیان مستقر در مسیر اجرای خطوط گازرسانی نیز فراهم خواهد شد. وی با اشاره به عملکرد سال گذشته در بخش گازرسانی به صنایع افزود: در سال گذشته با جایگزینی ۱۳۶۳۲۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش صنعتی، تعهدات اجرایی در این بخش ۱۳۶ درصد تحقق داشته است. کمالی بخش صنعت را موتور محرکه اقتصاد استان توصیف و اظهار داشت: با اتمام گازرسانی شهری و روستایی مهم ترین هدف شرکت نهادینه سازی مصرف بهینه و استاندارد گاز طبیعی در بخش خانگی و انتقال گاز صرفه جویی شده به بخش های صنعتی، نیروگاهی در راستای ایجاد ارزش افزوده و حفظ محیط زیست خواهد بود. این مقام مسؤول در شرکت گاز تصریح کرد: امسال برای تأمین گاز بخش صنعتی اجرای ۷۰ کیلومتر شبکه گاز در اقطار مختلف پیش بینی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان تاکید کرد: بازگرداندن مصرف گاز به مدار مصرف بهینه و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملّی وظیفه همگانی در نیل به توسعه پایدار است.