روند اجرای احداث لندفیل شماره ۲ مرکز پسماند شهرداری تبریز بررسی شد
روند اجرای احداث لندفیل شماره ۲ مرکز پسماند شهرداری تبریز بررسی شد
آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در جلسه بررسی روند اجرای پروژه احداث لندفیل شماره ۲ مرکز پسماند شهرداری تبریز این پروژه را یکی از مهمترین پروژه های زیست محیطی در حال اجرای شهرداری عنوان کرد.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در جلسه بررسی روند اجرای پروژه احداث لندفیل شماره ۲ مرکز پسماند شهرداری تبریز این پروژه را یکی از مهمترین پروژه های زیست محیطی در حال اجرای شهرداری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛سامان احمدزاده در این جلسه که با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری شهرداری تبریز، مدیرکل عمرانی شهرداری، مدیرحراست معاونت عمرانی شهرداری، مدیرپروژه پسماند(موسسه عاشورا) و سایر عوامل اجرایی در محل کارگاه پروژه لندفیل شماره ۲ تشکیل یافت گفت: پروژه لندفیل شماره ۲ مرکز پسماند شهرداری تبریز که به عنوان زیرساخت و گام موثر در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است با همکاری و اهتمام قرارگاه خاتم الانبیاء و همچنین سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز و نظارت معاونت فنی و عمرانی خوشبختانه امروز با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال اجرا است.

احمدزاده هدف از تشکیل جلسه را بررسی موانع و مشکلات اجرایی پروژه در راستای تاکید شهردار تبریز مبنی بر تحویل به موقع پروژه با توجه به زمانبندی ارائه شده عنوان کرد.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در راستای تسریع پروژه مورد تاکید بوده توجه به زمان تکمیل ظرفیت سلول شماره یک مرکز دفن مرکز پسماند شهرداری است.

در تداوم جلسه مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری و مدیر پروژه توضیحاتی را در خصوص روند اجرای پروژه ارائه کرد و موارد لازم در راستای پیشبرد و رفع موانع اجری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارها و تصمیمات لازم در خصوص تسریع اجرای پروژه اتخاذ شد.