سردار محمدی فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی شد
سردار محمدی فرمانده انتظامی آذربایجانشرقی شد
آرمان تبریز-با حکم سردار رادان فرمانده کل انتظامی، سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی شد.

آرمان تبریز-با حکم سردار رادان فرمانده کل انتظامی، سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی شد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛سردار سلیمان ملک زاده به سمت معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه شد.
سردار عباس شریعتی مشاور فرماندهی کل و رئیس دفتر ویژه فراجا، سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی منصوب شدند.
سردار کیومرث عزیزی به سمت فرمانده انتظامی غرب تهران منصوب شد و سردار علی بزرا به سمت دستیار ویژه فرمانده کل در امور بازنشتگان فراجا، سردار محمدرضا ضابط جانشین معاون انسانی فراجا و سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی استان ایلام شدند.