سازمان ملی استاندارد آماده همکاری کامل با تراکتورسازی برای رشد و رفع موانع تولید
سازمان ملی استاندارد آماده همکاری کامل با تراکتورسازی برای رشد و رفع موانع تولید
آرمان تبریز: مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای‌ استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتور سازی و خطوط تولیدی آن گفت: آینده نگری و اتفاقات توسعه ای که در این مجموعه رقم زده شده حکایت از برنامه ریزی منسجم و منظم برای رشد و ارتقاء این صنعت دارد.

به گزارش آرمان تبریز، مهدی انگورج افزود: در بازدید از بسیاری از صنایع صحنه های که زیاد جالب نبوده و حتی افسرگی را غالب می سازد اما مشاهده روند توسعه ای یاد شده و بررسی آن حس غرور و افتخار را در ما دو چندان کرد و ایده استفاده از تجارب این گروه در سایر صنایع را تداعی می بخشد که امیدواریم این واحد الگویی برای سایر صنایع ما در تمامی بخشها باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران آماده همکاری با تراکتورسازی و سایر صنایعی می باشد که در حال طی پله های رشد و ترقی هستند اظهار داشت: تلاش خواهد کرد با حذف بروکراسیهای وقت گیر و زمان بر در سازمان متبوعش، زمینه را برای دریافت مجوزها و تاییدیه های لازم تسهیل بخشیده تا شاهد شتاب گرفتن چرخهای تولید در این مجموعه ها باشیم.

در طی این نشست موانع موجود در بحث استاندارد سازی تولیدات تراکتورسازی بررسی و راهکارهای لازم ارائه شد.

گفتنی است تراکتورسازی سال گذشته موفق به دریافت استاندارد کشور روسیه شد که این گواهینامه زمینه را برای عرضه تولیدات تراکتورسازی در منطقه اوراسیا را فراهم آورده است.