میزخدمت شهرداری تبریز در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد
میزخدمت شهرداری تبریز در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد
آرمان تبریز-میز خدمت شهرداری تبریز پیش از ظهر امروز با حضور شهردار تبریز، معاونان و شهرداران مناطق و مدیران شهرداری در مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

آرمان تبریز-میز خدمت شهرداری تبریز پیش از ظهر امروز با حضور شهردار تبریز، معاونان و شهرداران مناطق و مدیران شهرداری در مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، یعقوب هوشیار شهردار تبریز به همراه کلیه معاونان و شهرداران مناطق دهگانه و مدیران سازمان‌ها و شرکت های تابعه شهرداری تبریز پیش از ظهر امروز جمعه در میز خدمت مصلی حضرت امام خمینی (ره) حاضر شدند.

با استقرار میز خدمت توسط شهرداری تبریز در مصلای اعظم امام خمینی(ره)، شهردار تبریز، معاونان شهردار و شهرداران مناطق دهگانه با شهروندان دیدار کرده و نسبت به حل مشکلات و خواسته‌های آنها اقدام کردند.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز روزهای دوشنبه هر هفته به صورت رودررو با شهروندان دیدار کرده و به مشکلات آنها رسیدگی می‌کند. شهردار تبریز همچنین در قالب قرار خدمت هر هفته با ساکنان مناطق مختلف تبریزدیدار می‌کند.

شهرداران مناطق دهگانه تبریز نیز علاوه بر این دیدارها، هر هفته میزبان همشهریان در محل کار خود هستند.