کارگروه کرامت انسانی و صیانت اخلاقی، گامی به سوی رویداهای فرهنگی
کارگروه کرامت انسانی و صیانت اخلاقی، گامی به سوی رویداهای فرهنگی
آرمان تبریز: اولین نشست کارگروه کرامت انسانی و صیانت اخلاقی، با هدف بررسی برنامه های هفته کرامت برگزار شد.

به گزارش آرمان تبریز،در این نشست معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز با بررسی برنامه های اجرایی دهه کرامت و گرامیداشت مقام حضرت فاطمه معصومه(س) بر ضرورت ارتقای حس هویت فرهنگی و اجتماعی دختران و در تکریم مقام دختر در خانواده و جامعه برگزار شد.

در این نشست، اهداف کارگروه و برخی اقدامات صورت صورت گرفته در گذشته پیگیری شد که اعضای حاضر با بیان نقطه نظرات خود در خصوص راهکارها و اقدامات قابل انجام پرداختند.

در این نشست مقرر شد سازمان با همکاری تشکل های مردمی دغدغه‌مند در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دختران، در طول سال اقدام و نسبت به اجرای برنامه ها و نمایشگاه های موضوعی برنامه ریزی نمایند.