ورزش کارکنان و کارگران در آذربایجان شرقی را جدی بگیریم
ورزش کارکنان و کارگران در آذربایجان شرقی را جدی بگیریم

ورزش کارکنان و کارگران در آذربایجان شرقی را جدی بگیریم آرمان تبریز-نظام ارتباطی و روابط عمومی تکانی به ورزش ادارات خود بدهند. یادداشت/آخرین تعریفی که از وظایف مدیر در علم مدیریت بیان می شود این است که مدیر کسی است بتواند از تمامی کارکنان تحت امر خود کار بکشد و نهایت استفاده را از توانمندی […]

ورزش کارکنان و کارگران در آذربایجان شرقی را جدی بگیریم
آرمان تبریز-نظام ارتباطی و روابط عمومی تکانی به ورزش ادارات خود بدهند.
یادداشت/آخرین تعریفی که از وظایف مدیر در علم مدیریت بیان می شود این است که مدیر کسی است بتواند از تمامی کارکنان تحت امر خود کار بکشد و نهایت استفاده را از توانمندی کارکنان در جهت افزایش بهره وری و ارائه خدمات مناسب به مردم و مشتریان و جامعه مخاطبان داشته باشد.

همه می‌دانیم زندگی ماشینی و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی که با صنعتی و شهر نشینی شدن و بی توجهی به مسائل محیط زیستی امروزه دامنه جوامع انسانها را گرفته و تاثیرات این عوامل درونی و بیرونی بر فیزیولوژی بدن انسان نمایان است .لذا سال هاست که توجه به منابع انسانی بعنوان مهمترین دارایی سازمان‌ها در تمامی ابعاد به خصوص بحث سلامتی و کاهش فشارهای روانی و ناراحتی های روحی مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و مقوله ورزش در سازمانها جدی گرفته شده و سرمایه گذاریهای زیادی در این حوزه انجام شده است.توسعه فضا های ورزشی و تجهیز تجهیزات مدرن ورزشی و حتی امکانات سبک تحرکی در داخل ادارات و کارخانجات نمود این تحولات بوده است .

بر همگان آشکار است که نشستن پشت میز ساعتها بر روی صندلی‌های اکثرا غیر استاندارد ویا پا برجا ماندن در خطوط تولید و خدمات فشارهای ناشی از کار عوارض زیادی بر روی سلامتی کارکنان و کارگران دارد و فرسودگی شغلی و پایین آمدن بهره وری و بی میلی کارمند و کارگر به انجام بهینه امور محوله را در شرکت ها و سازمان‌ها شاهد هستیم که پرخاشگری،کم حوصلگی و حتی ترک محل کار از همین عوامل ناشی می شود.خستگی جسمی ناشی از فشار روزانه به خستگی عاطفی کارکنان و فرسودگی شغلی منجر می شود.
با این حال مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها برای کاهش اضطراب‌ها و فشارهای روانی انجام ورزش در حین کار و یا قبل و بعد از کار را توصیه می کنند.تشویق کارکنان و کارگران به ورزش و ایجاد بستر مناسب در داخل و خارج سازمان برای انجام فعالیت های بدنی و ایجاد باشگاه‌ههای اختصاصی را در سازمان‌ها و شرکت های موفق در ملل توسعه یافته شاهد هستیم.برنامه های دویدن و کوه پیمایی دوچرخه سواری و بر پایی جشنواره های ورزشی کارکنان و دادن امتیاز شغلی و حتی ایجاد اتاق های استراحت کوتاه مدت در داخل مجموعه ها در این راستا ارزیابی می شود.
مدیریت منابع انسانی بهتر دریافته است که کار مفرط و روزانه و فشارهای جانبی می تواند به واکنش های تهاجمی و پرخاشگرانه ختم شود.استرس به کاهش تمرکزو فکرو حواس‌پرتی اخلال در حافظه و تردید در انجام کارهای محوله کاهش قدرت تصمیم گیری و حتی ِترک محل کار را بدنبال داشته باشد.با این حال کارشناسان تربیت بدنی و مشاوران ورزشی حوزه مدیریت منابع انسانی گوشزد می کنندکه اگر می‌خواهید راندمان و بهره وری سازمانی را ارتقا دهید وبا انزوا طلبی و رفتارهای منفعلانه کارکنان ممانعت کنیددقت عمل و حتی تقویت عملکرد ذهنی و یادگیری کارکنان را بالا ببرید و حتی بستر سازی رعایت حقوق دیگران و رعایت اخلاق را محور قرار دهید و از نارَضایتی ارباب رجوع و مشتریان بکاهید روش و توجه به سبک زندگی و سلامت روانی کارکنان و کار گران را با ایجاد امکانات و تشویق های مادی و معنوی تقویت کنید.
اگر کارمندی اعتماد به نفس و نیرو و اراده انجام وظایف محوله را بدلیل کسالت و فشارهای کاری نداشته باشد سازمان دچار چالش های زیادی خواهد شد ‌بس نظرات کارشناسی در مشاوره مدیریت منابع انسانی بر این امر استوار است که ورزش را در بین کارکنان و ادارات و صنایع جدی بگیرید.بسترهای لازم برای ورزش قبل از کار و بعد از کار و حتی ورزش های سبک در حین کار را بها دهید‌.زمانهای مناسبی را برای فعالیت‌های بدنی کارکنان در نظر بگیرید.به کارکنان ورزشکار امتیاز بدهید جشنواره های ورزشی را راه اندازید و از امکانات سازمان برای توانمندی کارکنان و کارگران و نکات سلامت و ایمنی و تقویت اراده آنها استفاده کنید.آن موقع شاهد جوی نشاط آمیز و آرام توام با احترام به مشتریان و ارباب رجوع و افزایش بهره وری سازمانی مواجه خواهید شد.

خوشبختانه در سال های اخیر اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با درک بیشتر اهمیت توجه به ورزش همگانی و اقشار مختلف با رایزنی و نشست های کارشناسی با مدیران سازمان‌ها و صنایع گام های بلندی در توجه به مقوله ورزش کارمندی و کارگری را نیز مد نظر قرار داده است که برپایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی در رشته های مختلف با همکاری هیات های ورزشی و متولیان رفاهی و ورزشی ادارات را در سال های اخیر شاهد هستیم که اخیرا نیز انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی با همکاری شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و روابط عمومی استانداری برای توجه کافی به امر مهم ورزش در ادارات و سازمان‌ها جشنواره دارت را جزو برنامه های فصل بهار خود قرار داده اند که فرصت مناسبی است تا کارشناسان و کارکنان روابط عمومی استان با شرکت در این مسابقات و با روحیه بالا بتوانند تکانی به ورزش ادارات خود بدهند چرا که در کنار هر سازمان و شرکت موفقی روابط عمومی کاری و تأثیر گذار قرار دارند و کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی معتقدند برای ورود به هر سازمان باید از مجراهای ارتباطی و اتاق های شیشه ای و تأثیر گذاری حرکت کرد که کارشناسان خبره ارتباطی و روابط عمومی گردانندگان آنند و هر نوع تحول در بدنه سازمان‌ها را باید از بدنه ارتباطی آن آغاز کرد و این سخن بزرگان علوم ارتباطات در مراکز علمی و سازمانی است که روابط عمومی مغز متفکر مشاور و امین و سخنگوی و پیشقراولان توسعه و آگاهی سازمانهایند.
☆محمد فرج پور باسمنجیرزش کارکنان و کارگران در آذربایجان شرقی را جدی بگیریم
■نظام ارتباطی و روابط عمومی تکانی به ورزش ادارات خود بدهند
آخرین تعریفی که از وظایف مدیر در علم مدیریت بیان می شود این است که مدیر کسی است بتواند از تمامی کارکنان تحت امر خود کار بکشد و نهایت استفاده را از توانمندی کارکنان در جهت افزایش بهره وری و ارائه خدمات مناسب به مردم و مشتریان و جامعه مخاطبان داشته باشد. همه می‌دانیم زندگی ماشینی و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی که با صنعتی و شهر نشینی شدن و بی توجهی به مسائل محیط زیستی امروزه دامنه جوامع انسانها را گرفته و تاثیرات این عوامل درونی و بیرونی بر فیزیولوژی بدن انسان نمایان است .لذا سال هاست که توجه به منابع انسانی بعنوان مهمترین دارایی سازمان‌ها
در تمامی ابعاد به خصوص بحث سلامتی و کاهش فشارهای روانی و ناراحتی های روحی مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و مقوله ورزش در سازمانها جدی گرفته شده و سرمایه گذاریهای زیادی در این حوزه انجام شده است.توسعه فضا های ورزشی و تجهیز تجهیزات مدرن ورزشی و حتی امکانات سبک تحرکی در داخل ادارات و کارخانجات نمود این تحولات بوده است .

بر همگان آشکار است که نشستن پشت میز ساعتها بر روی صندلی‌های اکثرا غیر استاندارد ویا پا برجا ماندن در خطوط تولید و خدمات فشارهای ناشی از کار عوارض زیادی بر روی سلامتی کارکنان و کارگران دارد و فرسودگی شغلی و پایین آمدن بهره وری و بی میلی کارمند و کارگر به انجام بهینه امور محوله را در شرکت ها و سازمان‌ها شاهد هستیم که پرخاشگری،کم حوصلگی و حتی ترک محل کار از همین عوامل ناشی می شود.خستگی جسمی ناشی از فشار روزانه به خستگی عاطفی کارکنان و فرسودگی شغلی منجر می شود.
با این حال مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها برای کاهش اضطراب‌ها و فشارهای روانی انجام ورزش در حین کار و یا قبل و بعد از کار را توصیه می کنند.تشویق کارکنان و کارگران به ورزش و ایجاد بستر مناسب در داخل و خارج سازمان برای انجام فعالیت های بدنی و ایجاد باشگاه‌ههای اختصاصی را در سازمان‌ها و شرکت های موفق در ملل توسعه یافته شاهد هستیم.برنامه های دویدن و کوه پیمایی دوچرخه سواری و بر پایی جشنواره های ورزشی کارکنان و دادن امتیاز شغلی و حتی ایجاد اتاق های استراحت کوتاه مدت در داخل مجموعه ها در این راستا ارزیابی می شود.
مدیریت منابع انسانی بهتر دریافته است که کار مفرط و روزانه و فشارهای جانبی می تواند به واکنش های تهاجمی و پرخاشگرانه ختم شود.استرس به کاهش تمرکزو فکرو حواس‌پرتی اخلال در حافظه و تردید در انجام کارهای محوله کاهش قدرت تصمیم گیری و حتی ِترک محل کار را بدنبال داشته باشد.با این حال کارشناسان تربیت بدنی و مشاوران ورزشی حوزه مدیریت منابع انسانی گوشزد می کنندکه اگر می‌خواهید راندمان و بهره وری سازمانی را ارتقا دهید وبا انزوا طلبی و رفتارهای منفعلانه کارکنان ممانعت کنیددقت عمل و حتی تقویت عملکرد ذهنی و یادگیری کارکنان را بالا ببرید و حتی بستر سازی رعایت حقوق دیگران و رعایت اخلاق را محور قرار دهید و از نارَضایتی ارباب رجوع و مشتریان بکاهید روش و توجه به سبک زندگی و سلامت روانی کارکنان و کار گران را با ایجاد امکانات و تشویق های مادی و معنوی تقویت کنید.اگر کارمندی اعتماد به نفس و نیرو و اراده انجام وظایف محوله را بدلیل کسالت و فشارهای کاری نداشته باشد سازمان دچار چالش های زیادی خواهد شد ‌بس نظرات کارشناسی در مشاوره مدیریت منابع انسانی بر این امر استوار است که ورزش را در بین کارکنان و ادارات و صنایع جدی بگیرید.بسترهای لازم برای ورزش قبل از کار و بعد از کار و حتی ورزش های سبک در حین کار را بها دهید‌.زمانهای مناسبی را برای فعالیت‌های بدنی کارکنان در نظر بگیرید.

به کارکنان ورزشکار امتیاز بدهید جشنواره های ورزشی را راه اندازید و از امکانات سازمان برای توانمندی کارکنان و کارگران و نکات سلامت و ایمنی و تقویت اراده آنها استفاده کنید.آن موقع شاهد جوی نشاط آمیز و آرام توام با احترام به مشتریان و ارباب رجوع و افزایش بهره وری سازمانی مواجه خواهید شد.

خوشبختانه در سال های اخیر اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با درک بیشتر اهمیت توجه به ورزش همگانی و اقشار مختلف با رایزنی و نشست های کارشناسی با مدیران سازمان‌ها و صنایع گام های بلندی در توجه به مقوله ورزش کارمندی و کارگری را نیز مد نظر قرار داده است که برپایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی در رشته های مختلف با همکاری هیات های ورزشی و متولیان رفاهی و ورزشی ادارات را در سال های اخیر شاهد هستیم که اخیرا نیز انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی با همکاری شورای هماهنگی روابط عمومی های استان و روابط عمومی استانداری برای توجه کافی به امر مهم ورزش در ادارات و سازمان‌ها جشنواره دارت را جزو برنامه های فصل بهار خود قرار داده اند که فرصت مناسبی است تا کارشناسان و کارکنان روابط عمومی استان با شرکت در این مسابقات و با روحیه بالا بتوانند تکانی به ورزش ادارات خود بدهند چرا که در کنار هر سازمان و شرکت موفقی روابط عمومی کاری و تأثیر گذار قرار دارند و کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی معتقدند برای ورود به هر سازمان باید از مجراهای ارتباطی و اتاق های شیشه ای و تأثیر گذاری حرکت کرد که کارشناسان خبره ارتباطی و روابط عمومی گردانندگان آنند و هر نوع تحول در بدنه سازمان‌ها را باید از بدنه ارتباطی آن آغاز کرد و این سخن بزرگان علوم ارتباطات در مراکز علمی و سازمانی است که روابط عمومی مغز متفکر مشاور و امین و سخنگوی و پیشقراولان توسعه و آگاهی سازمانهایند.
☆محمد فرج پور باسمنجی