شهردار منطقه ۲ تبریز طرح کرد: پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مهمترین وظیفه شهرداران نواحی
شهردار منطقه ۲ تبریز طرح کرد: پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مهمترین وظیفه شهرداران نواحی
آرمان تبریز--شهردار منطقه ۲ تبریز پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و ایجاد هماهنگی بین واحدهای منطقه را از اهم وظایف شهرداران نواحی معرفی کرد.

آرمان تبریز–شهردار منطقه ۲ تبریز پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و ایجاد هماهنگی بین واحدهای منطقه را از اهم وظایف شهرداران نواحی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ موسی علی پور در کارگاه آموزشی شهرداران نواحی، پرورش نیروهای توانمند و بهره گیری از نیروهای تخصصی، تهیه چک لیستی از تمامی فعالیت‌ها، حضور مرتب در سطح حوزه منطقه و بازدیدهای مکرر از معابر، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را از دیگر وظایف شهرداران نواحی اعلام کرد.

وی ایجاد هماهنگی در بین تمامی واحدهای منطقه و نظارت بر فعالیت های عمرانی، شهرسازی و خدمات شهری منطقه را از اهم وظایف شهرداران نواحی اعلام کرد.

علی‌پور همچنین ضمن تاکید به تغییر نگرش شهرداران نواحی برای خروج از روزمرگی اظهار کرد: نظارت بر پروژه‌های عمرانی، بررسی آسفالت منطقه و رسیدگی به وضعیت ساماندهی پارک‌ها از شرح وظایف شهرداران نواحی در مناطق است.

شهردار منطقه ۲ اشرافیت بر احصا و تعیین تکلیف برخی از مشکلات منطقه، رسیدگی به وضعیت ترافیک و رفع مشکلات محله ای، بررسی معابر شهری برای اصلاح هندسی مسیرها و رسیدگی به تخلف یابی و رفع سدمعبر، هماهنگی با پیمانکاران منطقه و جدیت در امر خدمات دهی به شهروندان و … را از سایر وظایف شهرداران نواحی برشمرد.