گزارش تصویری مدیران گردشگری و خدمات مسافرتی شمالغرب کشور از استان حکاری ترکیه ( قسمت سوم)
گزارش تصویری مدیران گردشگری و خدمات مسافرتی شمالغرب کشور از استان حکاری ترکیه ( قسمت سوم)
آرمان تبریز-گزارش تصویری/ بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران  و تورگردانان شمالغرب کشور و استان همدان  از استان حکاری ترکیه،از جمله شهر یوکسکوا ، شمدینلی و شهر حکاری بازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-گزارش تصویری/ بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران دفاترخدمات مسافرت هوایی وجهانگردی استان های شمالغرب کشور و استان همدان از استان حکاری ترکیه،از جمله شهر یوکسکوا، شمدینلی و شهر حکاری بازدید به عمل آوردند.