اسناد مالکیت اراضی ملی جلفا و خداآفرین به منطقه آزاد ارس انتقال یافت
اسناد مالکیت اراضی ملی جلفا و خداآفرین به منطقه آزاد ارس انتقال یافت
آرمان تبریز-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده های شهرستان جلفا و شهرستان خداآفرین به منطقه آزاد ارس انتقال یافت.

آرمان تبریز-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده های شهرستان جلفا و شهرستان خداآفرین به منطقه آزاد ارس انتقال یافت.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ سیروس داودی در گفتگویی افزود: با توجه به مواد ۵، ۶ و ۷ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد صنعتی و تجاری، کلیه اراضی ملی و دولتی واقع در منطقه آزاد ارس در اختیار مدیریت سازمان منطقه آزاد صنعتی و تجاری ارس قرار می گیرد.
وی ادامه داد: علی رغم گذشت سال ها از تاسیس سازمان منطقه آزاد ارس، تا کنون این اراضی تعیین تکلیف نشده و به منطقه آزاد انتقال نیافته بودند و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با پیگیری های قانونی و احصاء اراضی ملی واقع در منطقه آزاد ارس، تفویض اختیار لازم به مدیریت منطقه آزاد ارس در خصوص مدیریت اراضی ملی واقع در این منطقه را انجام داد.
داودی گفت: اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده های شهرستان جلفا و شهرستان خداآفرین به منطقه آزاد ارس انتقال یافت.
وی توضیح داد: عرصه های جنگلی طبیعی، جنگل های دستکاشت، بیشه های طبیعی اراضی جنگلی و ایستگاه های تولید بذر و نهالستان های واقع در محدوده منطقه آزاد ارس از سند انتقالی مستثنا هستند و همچنان در مالکیت و مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی می مانند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: در شهرستان جلفا اسناد اراضی ملی و دولتی واقع در منطقه آزاد ارس در ۱۷ پلاک و مجموعاً در مساحت ۱۰ هزار هکتار به منطقه آزاد ارس انتقال یافت و در ۷ پلاک باقی مانده نیز اقدامات لازم جهت تغییر نمایندگی اراضی ملی و دولتی در حال اجراست.