ارتقای ظرفیت گازرسانی در بخش صنعت و تولید متضمن رشد اقتصادی است
ارتقای ظرفیت گازرسانی در بخش صنعت و تولید متضمن رشد اقتصادی است
آرمان تبریز: عینیت بخشیدن به شعار سال و رشد تولید و مهار تورم، با تدوین برنامه راهبردی در بخش گازرسانی به صنعت و تولید فراهم خواهد شد.

به گزارش آرمان تبریز،نادر کمالی مهم ترین برنامه شرکت گاز در سال جدید را ارتقای ظرفیت گازرسانی به بخش صنعتی، پروژه مدیریت کربن و نهادینه سازی مصرف بهینه در استان و توجه ویژه به بهره وری نیروی انسانی اعلام کرد و گفت: امسال اهداف استراتژیک در حوزه های اعلامی تدوین شده و تعهدات به فراخور اجرای برنامه ها تحقق خواهد یافت.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف صنعتی کشاورزی بیان کرد: حامل های انرژی جزو مهم‌ترین عوامل تولید بوده و دسترسی به منابع انرژی می تواند فرایند رشد و توسعه اقتصادی را هموار کند.
کمالی با اشاره به بحران ناترازی گاز در سال گذشته افزود: در سال جدید نیز می بایست واقع بینانه و با رویکردهای اتخاذی در نهادینه سازی مصرف بهینه و جلوگیری از پرت گاز تلاش شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ محیط‌زیست، امسال پروژه های مدیریت کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در اولویت اجرا قرار خواهد داشت.