نهادینه سازی ناحیه محوری پیش نیازی برای محله محوری است
نهادینه سازی ناحیه محوری پیش نیازی برای محله محوری است
آرمان تبریز: شهردار منطقه ۵ تبریز با بیان اینکه نهادینه سازی ناحیه محوری پیش نیازی برای محله محوری است، گفت: اجرای ناحیه محوری فرصتی مغتنم برای شناسایی نخبگان محلات است.

به گزارش آرمان تبریز،سیاوش فتح‌اللهی اظهار کرد: تجارب چندین ساله کلانشهرهای جهان در ناحیه‌محوری نشان داده است اگر خدمات متنوع شهرداری در سطح محلات اجرا نشود، مشکلات متعددی در شهر ماندگار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای ناحیه محوری موجب رعایت مجوزهای صادره و بندهای ضوابط شهرسازی می‌شود، افزود: خدمات صدور شروع به کار، صدور اخطارهای اولیه در مورد مسائل ایمنی، کنترل ساخت و ساز و مصالح ساختمانی توسط نواحی انجام می‌گیرد.

فتح اللهی با اشاره به اینکه شهرداران نواحی موظف به گشت‌زنی در سطح ناحیه و نظارت بر خدمات شهری هستند، خاطرنشان کرد: باید زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز طرح ناحیه محوری ایجاد شود. به طور مثال مسئول شب موظف به کنترل ساخت و ساز، حفاری، پیمانکار تنظیف و… در نواحی است که برای این فعالیت بسترهای لازم باید ایجاد شود.

شهردار منطقه ۵ تبریز با بیان اینکه ناحیه و محله محوری فرصتی مغتنم برای شناسایی نخبگان محلات است، تصریح کرد: نهادینه سازی ناحیه محوری پیش نیاز اجرای طرح محله محوری در تبریز است  چرا که این طرح ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی نتایج مثمر ثمری به ارمغان می‌آورد.