تغییر نمایندگی ۶ هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن
تغییر نمایندگی ۶ هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان شرقی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن
آرمان تبریز-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: 6 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان به اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی جهت اجرای طرح ملی مسکن تغییر نمایندگی داده شده است.

آرمان تبریز-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: ۶ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان به اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی جهت اجرای طرح ملی مسکن تغییر نمایندگی داده شده است.
به گزارش خبرنگار ما از آذربایجان شرقی، سیروس داودی در گفتگویی عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در حوزه قانون جهش تولید مسکن را تشریح کرد و افزود: در راستای اجرای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بررسی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم روستاها و شهرها از تاریخ تصویب قانون مزبور، ۶ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی را به اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی جهت اجرای طرح ملی مسکن تغییر نمایندگی داده است.
وی افزود: مابقی زمین ها و اراضی ملی و دولتی در اختیار منابع طبیعی واقع در محدوده شهرهای استان نیز در حال احصا و طی روند قانونی تغییر نمایندگی به اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد.
داودی ادامه داد: همچنین در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۴۰۱ برای اجرای طرح های هادی ۱۷ روستای استان با درخواست مدیریت بنیاد مسکن آذربایجان شرقی، ۱۶۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی به این بنیاد واگذار شده است.
وی در پایان بر تعهد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی بر اجرای کامل تعهدات خود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکید کرد.