گزارش تصویری؛ بازدید شهردار تبریز از آخرین وضعیت پروژه در آستانه افتتاح خیابان فلسطین جنوبی
گزارش تصویری؛ بازدید شهردار تبریز از آخرین وضعیت پروژه در آستانه افتتاح خیابان فلسطین جنوبی
آرمان تبریز-شهردار تبریز به همراه معاون و مدیران خود از آخرین وضعیت پروژه در آستانه افتتاح مسیرگشایی خیابان فلسطین جنوبی بازدید کرده و دستورات لازم برای تسریع اقدامات را صادر نمود.

آرمان تبریز-شهردار تبریز به همراه معاون و مدیران خود از آخرین وضعیت پروژه در آستانه افتتاح مسیرگشایی خیابان فلسطین جنوبی بازدید کرده و دستورات لازم برای تسریع اقدامات را صادر نمود.