رفع مشکلات شهروندان منطقه ۲ تبریز با ارائه خدمات مضاعف شهری
رفع مشکلات شهروندان منطقه ۲ تبریز با ارائه خدمات مضاعف شهری
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز در بازدید میدانی از معابر سطح حوزه گفت: با بررسی انجام گرفته از مسیرهای اصلی و فرعی تحت پوشش این منطقه، برای رفاه حال شهروندان خدمات مضاعف شهری ارائه می‌شود.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۲ تبریز در بازدید میدانی از معابر سطح حوزه گفت: با بررسی انجام گرفته از مسیرهای اصلی و فرعی تحت پوشش این منطقه، برای رفاه حال شهروندان خدمات مضاعف شهری ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، موسی علی پور با همراهی شهرداران نواحی سه گانه و مدیران این منطقه، به منظور بازدید و بررسی وضعیت و امکانات شهری سطح حوزه که در راستای ارائه خدمات بهتر و بیشتر برای شهروندان به انجام رسید، بررسی مشکلات محلات را از اهم وظایف مدیران شهری اعلام و تصریح کرد: رفع مشکلات شهروندان با تامین امکانات رفاهی از قبیل رسیدگی به وضعیت آسفالت معابر، بهسازی پیاده روها و آب روها، رفع سد معبر و زوائد بصری، توسعه فضاهای سبز شهری و… مدنظر شهرداری‌های نواحی سه گانه است که در راستای رفاه حال شهروندان، سریعاً به این امور پرداخته می‌شود.

وی از مدیران منطقه خواست با بازدید مستمر از معابر و مسیرهای سطح حوزه نسبت به رفع سریع مشکلات شهروندان اقدامات لازم را به عمل آوردند.