استان آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در ساخت مسکن است
استان آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در ساخت مسکن است
آرمان تبریز- سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، عصر امروز در بازدید از پروژه نیلوفر طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند و در حضور متقاضیان گفت:استان آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در ساخت مسکن است و در صورت تامین آورده متقاضیان، ۴۹۴ واحد از طرح نهضت ملی مسکن در خردادماه سال جاری در شهر جدید سهند تکمیل و تحویل متقاضیان عزیز خواهد شد.

آرمان تبریز- سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، عصر امروز در بازدید از پروژه نیلوفر طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند و در حضور متقاضیان گفت:استان آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های پیشرو در ساخت مسکن است و در صورت تامین آورده متقاضیان، ۴۹۴ واحد از طرح نهضت ملی مسکن در خردادماه سال جاری در شهر جدید سهند تکمیل و تحویل متقاضیان عزیز خواهد شد.

مهندس فرهاد سعیدی افزود: در شرایطی که بهای اجاره و قیمت زمین و مسکن به‌طور غیرقابل تصوری رشد کرده، شاید تنها امید مستأجران برای تحقق رویای خانه‌دار شدن همین طرح نهضت ملی مسکن باشد که دولت سیزدهم آن‌را به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی خود مطرح کرده است.

وی تصریح کرد:قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن حذف است؛ بخشی ازهزینه ساخت از سوی متقاضیان تامین می شود و بخش دیگر آن تسهیلات بانکی است.

سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند خاطر نشان شد:در رابطه با قیمت ساخت واحدهای موجود در طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند، قیمت اولیه احصاء شده که در کمیته ای به‌صورت کارشناسی و دقیق بررسی و تعیین قیمت نهایی انجام خواهد شد. بر اساس بررسی اولیه و بر اساس قرارداد سازندگان طرح نهضت ملی مسکن، قیمتی در حدود ۸ میلیون تومان به ازای زیر بنای کل( مفید و مشاع) و حدود ۱۲ میلیون تومان به ازای زیر بنای مفید با احتساب شاخص تعدیل علی الحساب برای ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و سه ماه اول سال ۱۴۰۲برای هر مترمربع برآورد شده است.

مهندس فرهاد سعیدی  تاکید کرد:براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است فاز اول این پروژه‌ها در خردادماه سال جاری به متقاضیانی که واریزی و آورده‌ی کاملی داشته باشند، تحویل داده شود.

وی گفت:کسانی که به‌موقع به تعهدات مالی خود عمل کرده‌اند حق انتخاب واحدها در درجه اول با آن‌ها خواهد بود.

سعیدی  اظهارداشت: متقاضیانی هم که آورده‌ نقدی کمتری دارند و تا خردادماه سال جاری توان پرداخت و تحویل واحد خود را ندارند، می‌توانند طی ماه‌های آینده واریزی‌های خود را انجام و در نوبت بعدی تحویل قرار بگیرند؛ که در این خصوص انتظار داریم متقاضیان همراهی لازم را داشته باشند.

سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند اضافه نمود:ما به خوبی شرایط و اوضاع اقتصادی متقاضیان را درک می‌کنیم، متقاضیان باید به این امر مهم توجه کنند که هر چقدر زودتر آورده‌های خود را واریز کنند تحویل و اتمام پروژه‌ها هم به تبع سریع‌تر و ارزانتر انجام می‌شود.

همچنین  با پرداخت به‌موقع آورده متقاضیان، قیمت تمام شده با توجه به شرایط بازار پایین‌تر خواهد بود که به نفع متقاضیان است و متناسب با آورده مردمی، پروژه‌ها هم تحویل داده می‌شود.