محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان خبرداد:  دعوت از ۱۹ بازیکن را به سومین مرحله تمرینات
محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان خبرداد:  دعوت از ۱۹ بازیکن را به سومین مرحله تمرینات
آرمان تبریز- محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان،  ۱۹ بازیکن را به اردوی مرحله  سوم تمرینات دعوت کرد.

آرمان تبریز-
محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان،  ۱۹ بازیکن را به اردوی مرحله  سوم تمرینات دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار ما از آذربایجان شرقی، مرتضی نریمانی و پویا آریاخواه، در بین بازیکنان دعوتی به این مرحله از تمرینات آماده سازی تیم ملی نوجوانان هستند.
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران روز دوشنبه چهارم اردیبهشت تهران را به مقصد تبریز ترک خواهد کرد تا تمرینات خود را به مدت یک ماه در این شهر پیگیری کند.