آرمان تبریز-رییس گروه پژوهش و مطالعات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از انتشار فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز سال ۹۸ خبر داد.

آرمان تبریز-رییس گروه پژوهش و مطالعات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز از انتشار فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، دارا باقری با بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق اهداف و برنامه های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز فهرست اولویت های پژوهشی سال جاری و عناوین رساله ها و پایان نامه های مورد حمایت اعلام شد.

وی اظهار کرد: پژوهشگران علاقه مند می توانند پروپزال خود را در فرم پژوهش مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز (لینک زیر) نوشته و به مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز واقع در انتهای خیابان توانیر نرسیده به اتوبان پاسداران، خیابان شفیع زاده ساختمان مرکز پژوهش ها ارسال کنند.

باقری گفت: چنانچه پژوهشگران عناوین دیگری را هم در نظر داشته باشند می توانند پیشنهاد دهند تا در صورت تصویب شورای پژوهشی در فراخوان گنجانده شود.

گفتنی است اولویت های پایان نامه ای و پژوهشی در لینک ذیل مشروح است.

اولویت های پایان نامه ای مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز:

https://shora.tabriz.ir/Uploads/User/1257/files/motafarrege/1P.pdf

اولویت های پژوهشی مصوب مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز:

https://shora.tabriz.ir/Uploads/User/1257/files/motafarrege/2p.pdf

فرم پروپوزال:

https://shora.tabriz.ir/Uploads/User/1257/files/motafarrege/3.doc