نارضایتی‌های اجتماعی علت مختومه شدن پرونده فروش سربازی
نارضایتی‌های اجتماعی علت مختومه شدن پرونده فروش سربازی
آرمان تبریز-نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با بیان اینکه تنها ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه می‌توانند از ظرفیت خرید خدمت استفاده کنند نارضایتی‌های اجتماعی و وجود برخی شائبه‌ها را علت مختومه شدن پرونده فروش سربازی دانست.

آرمان تبریز-نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با بیان اینکه تنها ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه می‌توانند از ظرفیت خرید خدمت استفاده کنند نارضایتی‌های اجتماعی و وجود برخی شائبه‌ها را علت مختومه شدن پرونده فروش سربازی دانست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در مورد مختومه شدن پرونده فروش سربازی، گفت: علت عمده مختومه شدن این پرونده نارضایتی های اجتماعی و به نوعی تبعیض طبقاتی است زیرا برخی اعتراض داشتند که کسانی که پول دارند از خدمت نظام وظیفه فرار و به کار اقتصادی روی آورده و در نهایت جریمه ریالی آن را پرداخت می‌کنند.

نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی افزود: اما فرزندان کارگران، کشاورزان و قشر ضعیف و متوسط جامعه مجبور هستند دو سال از عمر خود را در این مسیر صرف کنند.

خدمت سربازی وظیفه ای ملی است و فروشی نیست

وی با تاکید بر اینکه خدمت سربازی وظیفه‌ای ملی است و فروشی نیست، تصریح کرد: بنابراین بر اساس تصمیمات گرفته شده در کمیسیون تلفیق بودجه و تطبیق آن با سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی پرونده فروش سربازی تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و شکاف طبقاتی رفع و مردم بتوانند از این فرصت قانونی استفاده کنند مختومه شده است.

تنها ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه می‌توانند از ظرفیت خرید خدمت استفاده کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تنها تعداد اندکی از مردم می توانستند از این ظرفیت بهره ببرند و این ظرفیت قانونی برای همگان وجود نداشت و به گونه ای تنها ۵ تا ۱۰ درصد افراد جامعه می توانستند از این فرصت استفاده کنند که این موضوع در اغلب جوانان نارضایتی‌ها را افزایش داد از سویی به نحوی تداعی می‌شد که نظام به دلیل مشکلات و شرایط سخت اقتصادی به فروش سربازی روی آورده بنابراین به دلیل برخی شائبه‌ها و وجود نارضایتی‌ها در قشر زیادی از جوانان شرایطی فراهم شد که حاکمیت در شرایط فعلی فروش سربازی را از دستور کار خارج کند.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: خرید خدمت از سوی تعداد قلیلی از جامعه به معنای ایجاد فضا برای عده‌ای خاص و متمولان و به نوعی تحقیر و سرزنش افرادی است که شرایط اقتصادی نامناسبی دارند.