بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند
آرمان تبریز-جلسه ویدئو کنفرانس دکتر جعفری معاون وزیر و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اعضای کارگروه نهضت ملی مسکن شرکت‌های تابعه عمران شهرهای جدید کشور در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن برگزارشد.

آرمان تبریز-جلسه ویدئو کنفرانس دکتر جعفری معاون وزیر و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با اعضای کارگروه نهضت ملی مسکن شرکت‌های تابعه عمران شهرهای جدید کشور در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن برگزارشد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این جلسه عملکرد هریک از شهرهای جدید توسط دکتر جعفری ارزیابی گردید و مقرر شد شهرهایی که از برنامه زمانبندی عقب هستند ،نسبت به رفع سریع موانع اقدام نمایند.
در این جلسه مهندس سعیدی سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ضمن گزارش کلی از آخرین وضعیت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند ، به مشکلات پیش روی پروژه‌ها و مرتفع نمودن آنها از جمله؛ رفع موانع تسهیلات بانکی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها اشاره نمود.