صدور مجوز ۲۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به قطار شهری و اتوبوسرانی تبریز
صدور مجوز ۲۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به قطار شهری و اتوبوسرانی تبریز
آرمان تبریز-دو فوریت لایحه شهرداری تبریز در خصوص تجویز تأمین مالی پروژه‌های قطار شهری و شرکت واحد اتوبوسرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت مصوب شورای شهر در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد.

آرمان تبریز-دو فوریت لایحه شهرداری تبریز در خصوص تجویز تأمین مالی پروژه‌های قطار شهری و شرکت واحد اتوبوسرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت مصوب شورای شهر در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ اعضای شورای اسلامی شهر تبریز امروز در یکصد و سی و سومین جلسه این شورا با دو فوریت لایحه شهرداری مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های قطار شهری و شرکت واحد اتوبوسرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز موافقت کردند.

بر همین اساس برای دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مجوز اقدام صادر شد که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن برای قطار شهری و یک هزار میلیارد تومان برای اتوبوس خواهد بود.

شهردار تبریز در این خصوص اظهار کرد: اوراق مشارکت در بودجه دایمی در مجلس پیش‌بینی شده و ما باید سریعا جمع بندی خود را برای بهره‌مندی و اخذ این اوراق مشارکت انجام دهیم.

یعقوب هوشیار افزود: هنوز رقم این اوراق مشارکت مشخص نشده و در حال چانه‌زنی هستیم ولی پیشنهاد ما یک هزار و ۲۰۰ میلیارد است و بر سر آن چانه خواهیم زد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث تأمین اتوبوس تلاش داریم هزینه‌های خود را با منابع غیرنقدی تأمین کنیم ولی شرکت‌های تولیدکننده رغبتی به این کار ندارند و در این راستا از ظرفیت اوراق مشارکت استفاده می‌کنیم.

شهردار تبریز یادآور شد: یکی از سیاست‌های برنامه‌ای شهرداری توسعه ناوگان اتوبوسرانی است که تلاش داریم به وعده‌ خرید ۵۰۰ اتوبوس عمل کنیم.