پیشرفت کلی پروژه از مرز ۴۷٪ پروژه پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی تبریز
پیشرفت کلی پروژه از مرز ۴۷٪ پروژه پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی تبریز
آرمان تبریز-دکتر اسمعیلی مدیر پروژه پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی تبریز وضعیت پیشرفت پروژه را تشریح کرد.

آرمان تبریز-دکتر اسمعیلی مدیر پروژه پلی اتیلن سنگین (HDPE) پتروشیمی تبریز وضعیت پیشرفت پروژه را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛دکتر اسمعیلی گفت: به حول و قوه الهی پیشرفت کلی پروژه از مرز ۴۷٪ عبور کرده و در حال حاضر در سه فاز مهندسی، تامین کالا و تدارکات و نصب و ساختمان با سرعت خوبی در حال اجرا می باشد. در فاز مهندسی تفضیلی پیشرفت واقعی بیش از ۹۲ درصد بوده و تمهیدات لازم جهت انجام مدل سه بعدی ۹۰٪ در حال انجام می باشد.همچنین در فاز تدارکات پیشرفت واقعی بیش از ۴۹ درصد بوده می باشد.

مدیر پروژه پلی اتیلن سنگین افزود: علیرغم تحریمهای ناعادلانه کشور که پروژه را نیز به شدت متاثر کرده، خوشبختانه از تجهیزات دیر تحویل (LLI) و حیاتی پروژه (Mandatory Items) چهارده تجهیز به سفارش گذاشته شده و فعالیت مهندسی ساخت آنها نیز آغاز گردیده و سه تجهیز دیر تحویل باقی مانده نیز در مراحل انتهایی سفارش گذاری می باشد.

دکتر اسمعیلی اذعان داشت: ساخت تعداد زیادی از تجهیزات ثابت به اتمام رسیده و تعدادی از آنها به سایت حمل گردیده و تعداد زیادی نیز در حال برنامه ریزی حمل می باشد. سه دستگاه ری اکتور اصلی پروژه که به دست توانمند سازندگان داخلی در حال ساخت می باشد در مراحل انتهایی ساخت بوده و در حال برنامه ریزی حمل و نصب می باشد.

دکتر اسمعیلی در خصوص فاز نصب و ساختمان سازه های اصلی پروژه گفت: سازه های اصلی پروژه به غیر یک سازه در حال اجرا بوده و انتظار می رود تا تیرماه سال جاری عمده فعالیتهای سیویل به اتمام برسد. لوله کشی زیرزمینی (UG) بیش از ۱۱ هزار اینچ قطر انجام گردیده  و با سرعت خوبی در حال پیشرفت میباشد. ساخت انبار محصول به اتمام رسیده و از فضای مربوطه بعنوان انبارش تجهیزات و هم چنین کارگاههای PIPING و خم و برش آرماتور مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در پایان گفت:به امید خدا عملیات نصب مکانیکی و لوله کشی روزمین (AG) به زودی آغاز می گردد.