با انتخاب فدراسیون والیبال  تبریز میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود
با انتخاب فدراسیون والیبال  تبریز میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود
آرمان تبریز-با انتخاب فدراسیون والیبال و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، تبریز، میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود.

آرمان تبریز-با انتخاب فدراسیون والیبال و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، تبریز، میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما ؛، اردونشینان تیم ملی والیبال نوجوانان، در مرحله جدید تمرینات اماده سازی خود برای رقابت در مسابقات جهانی، در تبربز اردو خواهد زد.