ابلاغ بخشنامه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران
ابلاغ بخشنامه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران
آرمان تبریز: وزیر کار بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران را ابلاغ کرد.

آرمان تبریز: وزیر کار بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران را ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران با رشد ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد./ تسنیم