آغاز طرح عملیاتی تفکیک از مبدا در مجتمع های مسکونی منطقه ۲
آغاز طرح عملیاتی تفکیک از مبدا در مجتمع های مسکونی منطقه ۲
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: طرح عملیاتی تفکیک از مبدا در مجتمع های مسکونی شهرداری منطقه ۲ آغاز شد.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: طرح عملیاتی تفکیک از مبدا در مجتمع های مسکونی شهرداری منطقه ۲ آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  علیرضا اصغری با اعلام این خبر از آغاز اجرای طرح عملیاتی تفکیک از مبدا در مجتمع های مسکونی شهرداری منطقه ۲ و هم اندیشی و توجیه هیئت امنای مجتمع های مسکونی این منطقه خبر داد.

وی گفت: تفکیک پسماند از مبدا بهترین راه در جلوگیری از هدر رفت سرمایه است.

اصغری با تاکید بر اینکه تفکیک و جداسازی پسماند و بازیافت آنها برای محیط زیست آثار ارزشمندی دارد، گفت: این سازمان همچنین روی مسائلی همچون آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی در ارتباط با کاهش تولید زباله، جلب مشارکت شهروندان در دفع بهداشتی پسماند، اطلاع رسانی از فواید بازیافت و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخۀ تولید و همچنین آموزش و تشویق عموم به تفکیک پسماندهای خشک و تر تمرکز ویژه ای دارد.