کانون و شدت زلزله اعلام شد
کانون و شدت زلزله اعلام شد

آرمان تبریز: کانون زلزله صبحگاهی تبریز، شمال دریاچه ارومیه و به شدت ۵.۶ ریشتر اعلام شد. این زمین لرزه ، مناطق وسیعی از شمالغرب ایران و شرق ترکیه را تکان داد. ✔️ بزرگی: ۵.۶ ریشتر ✔️ عمق: ۱۸ کیلومتر ✔️ ۱۳ کیلومتری جنوبغربی خوی ✅ منبع: سارمان لرزه نگاری جهانی      

آرمان تبریز: کانون زلزله صبحگاهی تبریز، شمال دریاچه ارومیه و به شدت ۵.۶ ریشتر اعلام شد.

این زمین لرزه ، مناطق وسیعی از شمالغرب ایران و شرق ترکیه را تکان داد.

✔️ بزرگی: ۵.۶ ریشتر

✔️ عمق: ۱۸ کیلومتر

✔️ ۱۳ کیلومتری جنوبغربی خوی

✅ منبع: سارمان لرزه نگاری جهانی