پیشرفت ۸۵ درصدی استقرار سامانه GIS درشرکت گاز استان آذربایجان شرقی
پیشرفت ۸۵ درصدی استقرار سامانه GIS درشرکت گاز استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-استقرار سامانه ثبت اطلاعات مکانی مشترکین گاز آذربایجان شرقی (GIS) در سال جاری پیشرفت 85 درصدی داشته است.

آرمان تبریز-استقرار سامانه ثبت اطلاعات مکانی مشترکین گاز آذربایجان شرقی (GIS) در سال جاری پیشرفت ۸۵ درصدی داشته است.
به گزارش خبرنگار ما از آذربایجان شرقی، مدیرعامل این شرکت گفت: سیستم مکانیزه GIS از مهم ترین سامانه های اطلاعاتی صنعت گاز کشور در ثبت محل استقرار مشترکین، ایستگاه ها و تجهیزات گازرسانی برای دسترسی به موقع و مدیریت آمار و اطلاعات می باشد.
نادر کمالی اظهار داشت: با توجه به استقرار سامانه WEBGIS ، امکان بروزرسانی آنلاین اطلاعات مشترکین فراهم می باشد.
وی با اشاره به ارتقاء و توسعه قابلیت های سامانه WEBGIS در سال جاری تصریح کرد: آماده سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به منظور استقرار سامانهIGN، برنامه ریزی جهت ساماندهی و ایجاد آرشیو نقشه انشعابات گاز در سطح استان، راه اندازی روش ارتباطیFTP به منظور تبادل اطلاعات بین شهرستان ها و واحد GIS جهت تسریع در روند فرایندهاو… از اقدامات مهم در ارتقای فنی این سامانه در شرکت گاز استان بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: در سال آتی روند استقرار سامانه GIS به اتمام رسیده و تلاش خواهد شد با بکارگیری قابلیت های فنی روز، در ارتقای کیفیت ثبت اطلاعات مکانی مشترکین و تجهیزات گازرسانی اقدام شود.