باز پیرائی آسفالت معابر و شریان‌های ارتباطی شهرک خاوران
باز پیرائی آسفالت معابر و شریان‌های ارتباطی شهرک خاوران
آرمان تبریز-در راستای بهبود در امر تردد وسائط نقلیه و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی، آسفالت معابر و شریانهای ارتباطی شهرک خاوران بازپیرائی می شود.

آرمان تبریز-در راستای بهبود در امر تردد وسائط نقلیه و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی، آسفالت معابر و شریانهای ارتباطی شهرک خاوران بازپیرائی می شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،شهردار منطقه ۹ تبریز از اجرای عملیات بازپیرائی آسفالت معابر و شریانهای ارتباطی شهرک خاوران به منظور بهبود در امر تردد وسائط نقلیه و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی خبر داد و افزود: طی این عملیات که پیرو اجرای تدابیر موسوم به نهضت آسفالت برنامه ریزی شده، آسفالت معابر اصلی شهرک خاوران به منظور تردد وسائط نقلیه و کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی در حال بهسازی است.

بهرام نسیانی ادامه داد: وضعیت معابر و شریانهای اصلی ارتباطی واقع در شهرک خاوران توسط کارشناسان معاونت فنی و عمرانی منطقه ارزیابی و با مشارکت عوامل معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه۹، نسبت به بهسازی و مرمت روکش آسفالت آنها اقدامات لازم انجام می شود.