گزارش نهایی در خصوص آخرین وضعیت دانش آموزان علامت دار در آذربایجان شرقی
گزارش نهایی در خصوص آخرین وضعیت دانش آموزان علامت دار در آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: سخنگوی قرارگاه اجرایی مشترک حوادث اخیر مدارس ورئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز آخرین آمار و اطلاعات نهایی دانش آموزان علامت دار را اعلام کرد.

به گزارش آرمان تبریز، دکتراصغر جعفری روحی، اظهار کرد: خوشبختانه اکثریت دانش آموزان با علائم در سطح  مدارس استان آذربایجان شرقی که به مراکز درمانی انتقال داده شده بودند ترخیص شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد دانش آموزان تعداد ۱۰ نفردانش آموز فعلا بستری هستند که حال عمومی این دانش آموزان  کاملا” رضایت بخش گزارش شده است.

دکتر جعفری ادامه داد: ۴ نفر از این دانش آموزان نیز در اورژانس تحت نظر هستند که وضعیت بالینی آنان  کاملا” مطلوب است.