دکتر روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
دکتر روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آرمان تبریز-حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد.

آرمان تبریز-حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور « قانون اصلاح بند(۳) ماده(۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن» را برای اجرا به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.