آموزش مهارت «نه» گفتن به مواد مخدر در مراکز کانون پرورش فکری
آموزش مهارت «نه» گفتن به مواد مخدر در مراکز کانون پرورش فکری
آرمان تبریز-مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی گفت: مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان جهت پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی را برگزار کردند.

آرمان تبریز-مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی گفت: مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان جهت پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوعی را برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار ما مدیرکل کانون پرورش فکری استان آذر‏بایجان شرقی افزود: آموزش مهارت “نه” گفتن  به کودکان و نوجوانان از طریق فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی محور این برنامه‌ها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: به همین مناسبت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه استانی که به همین منظور در پارک ائل‏ گُلی تبریز بر پا شده است، با اختصاص غرفه‌ای، میزبان بازدید کنندگان است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در حوزه پیشگیری از اعتیاد مهارت های زندگی است، یکی از اصول برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد، توانمند سازی افراد مبتنی بر مهارت های زندگی است، در بین انواع مهارت هایی که در این زمینه بایستی مورد توجه قرار بگیرد قدرت « نه» گفتن به پیشنهاد کسانی است که مصرف مواد را مورد تعارف قرار می دهند.
بینش اضافه کرد: آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها یکی از اهداف برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی است.
وی با بیان اینکه نه گفتن یک هنر است، تصریح کرد: بسیاری از کودکان و نوجوانان ما توانایی مقاومت در برابر یک تعارف یا درخواست غیر منطقی، یک رفتار انحرافی یا دعوت یک دوست ناباب را ندارند. شاید رفتار انفعالی و مطیع بودن فرزندان باعث شود والدین دردسرهای کمتری داشته باشند اما این آسودگی به قیمت ناتوانی فرزند ما در رد کردن و نه گفتن در برابر دیگران است.
گفتنی است مراکز فرهنگی هنری کانون در شهرهای مختلف استان با فعالیت‌هایی نظیر قصه‌گویی، نمایش خلاق، مسابقه و کارگاه‏های هنری و ادبی به استقبال این مناسبت رفتند. ضمن آن که کارگاه‌های آموزش تخصصی نیز با حضور کارشناسان و صاحب نظران برای مخاطبان نوجوان و خانواده‌ها در غالب کارگاه‌های مهارت‌های زندگی از دیگر برنامه‌های این مناسبت بود.