اجرای پنج پروژه به ارزش بالغ بر ۶ میلیارد ریال در امور برق اندیشه
اجرای پنج پروژه به ارزش بالغ بر ۶ میلیارد ریال در امور برق اندیشه
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از اجرای پنج پروژه به ارزش بالغ بر 6 میلیارد ریال توسط امور برق اندیشه خبر داد.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از اجرای پنج پروژه به ارزش بالغ بر ۶ میلیارد ریال توسط امور برق اندیشه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما؛ ، دلیل اصلی اجرای پروژه های یاد شده را بهبود و افزایش پایداری شبکه توزیع برق عنوان نمود و گفت: احداث چندین دستگاه پست هوایی، ساماندهی شبکه‌های فشار ضعیف، ایجاد و افزایش قدرت‌مانور در شبکه زمینی ۲۰ کیلوولت، توسعه روشنایی معابر، و… از جمله پروژه های اجرا شده در امور برق اندیشه است.
وی ادامه داد: احداث شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی به متراژ یک هزار و ۲۵۰ متر در سردرود به ارزش بیش از یک میلیارد ریال توسط امور برق اندیشه انجام شده است.
وی در خصوص پروژه سردرود اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال و با احداث ۳۰۵ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، برکناری ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی و …به انجام رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز بیان کرد: تعویض کابل‌های فرسوده روغنی ۲۰ کیلوولت زمینی القلندیس، کوچه مسجد و همچنین شهر خلجان کوچه مخابرات با احداث شبکه ۲۰ کیلوولت زمینی به متراژ ۷۵۰ متر با اعتبار نزدیک بر ۲ میلیارد ریال توسط این امور انجام شده است.
کاظمی در خصوص پروژه بره باشی گفت: این پروژه با مبلغی بالغ بر هشت میلیون ریال شامل احداث ۴۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی، ۳۰۰متر شبکه فشار ضعیف هوایی و همچنین احداث یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی به بهره برداری رسیده است.
وی گفت: جهت ایجاد روشنایی معابر در فاز یک وادی رحمت، یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی، ۳۹۰ متر شبکه روشنایی معابر و همچنین در فاز ۲ وادی رحمت، ۳۶۰ متر شبکه برق روشنایی معابر احداث شده است.