گزارش مستندات توزیع هدایای مردمی به زلزله زدگان خوی آذربایجان غربی
گزارش مستندات توزیع هدایای مردمی به زلزله زدگان خوی آذربایجان غربی
آرمان تبریز-یادداشت/ اجناس تهیه شده از هدایای شما با راهنمایی دوستان مستقر در کانون زلزله، شخصا به خانواده های نیازمند تقدیم شد.

آرمان تبریز-یادداشت/ اجناس تهیه شده از هدایای شما با راهنمایی دوستان مستقر در کانون زلزله، شخصا به خانواده های نیازمند تقدیم شد.

نیازهای فوری در اردوگاههای متمرکز و روستاها شامل ؛
۱.لباس

۲.وسایل بهداشتی بانوان

۳.باتوجه به آغاز عملیات آوار برداری
توسط استان های معین بعد از عید در روستاها به مصالح ساختمانی نیاز جدی خواهد بود .
وام منظور شده با این گرانی کفاف ساده ترین سر پناه نیز نخواهد بود.

شهر خوی ویرانی اساسی وجود ندارد و ترک های داخلی حاصل شده، که با وام منظور شده برای هر واحد قابل ترمیم خواهد بود‌‌‌.

۴.در روستاها ،برای ساختمانهای ویران شده وسایل خانگی به کلی ازبین رفته است
یخچال و تلویزیون حتی مستعمل
نیاز فوری وجود دارد
چنانکه در گزارش دوم بیان شد
ویرانی در بخش فقیر نشین و بافت فرسوده وحشتناک است
از هر شکل کمک دریغ نکنید

مالکان منازل ویران شده ، افراد بسیار مستحق نیاز هستند

لازم است گزارش را جدی تلقی کنید.

ساز و کاری ترتیب دادیم تا هدایای شما را به خانواده هدف تحویل دهیم.

تبریز/۸اسفند ۱۴۰۱
جلیل شمس