اجرای آسفالت به میزان ۳۵ تن در کوی باران شهرک بارنج
اجرای آسفالت به میزان ۳۵ تن در کوی باران شهرک بارنج
  آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۱ تبریز از اجرای آسفالت به میزان ۳۵ تن در کوی باران شهرک بارنج خبر داد.

آرمان تبریز-معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۱ تبریز از اجرای آسفالت به میزان ۳۵ تن در کوی باران شهرک بارنج خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛رامین نصرالله پور اظهار کرد: در ششمین روز از تیرماه طبق برنامه ریزی این معاونت در جهت اجرای آسفالت در مناطق سطح این حوزه مسیر کوی باران واقع در شهرک بارنج توسط پیمانکار مربوطه انجام پذیرفت.

وی افزود: خوشبختانه تمامی مسیرهایی که در دستور کار قرار گرفته تا اجرای آسفالت در آنها انجام شود، طبق برنامه پیش می رود.

معاون فنی و عمرانی شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: کوی باران در شهرک بارنج با حدود ۳۵ تن آسفالت در اولویت کار قرار گرفته بود که هم اکنون به اتمام رسیده است.