وعده های صریح مهار کاهش ارزش پول ملی به مرگ مغزی اقتصاد داخلی شباهت دارد
وعده های صریح مهار کاهش ارزش پول ملی به مرگ مغزی اقتصاد داخلی شباهت دارد
آرمان تبریز-روند افزایش لجام گسیخته ی نرخ تورم علیرغم اعمال تدابیر آزمون و خطای نا کارآمد و حتی تغییر رئیس بانک مرکزی و وعده های صریح مهار کاهش ویران کننده ی ارزش پول ملی به مرگ مغزی اقتصاد داخلی شباهت دارد که با وجود دریافت علائم حیاتی سایر اندام ها چندان امیدی برای بازگشت بیمار به زندگی ایجاد نمی کند و ادامه ی هر روز بستری چنین بیماری در اتاق های " آی .سی. یو " جز تحمیل هزینه های گزاف ثمری نخواهد داشت!

آرمان تبریز-روند افزایش لجام گسیخته ی نرخ تورم علیرغم اعمال تدابیر آزمون و خطای نا کارآمد و حتی تغییر رئیس بانک مرکزی و وعده های صریح مهار کاهش ویران کننده ی ارزش پول ملی به مرگ مغزی اقتصاد داخلی شباهت دارد که با وجود دریافت علائم حیاتی سایر اندام ها چندان امیدی برای بازگشت بیمار به زندگی ایجاد نمی کند و ادامه ی هر روز بستری چنین بیماری در اتاق های ” آی .سی. یو ” جز تحمیل هزینه های گزاف ثمری نخواهد داشت!

و فاجعه بار تر اینکه تاثیر رشد روز افزون نرخ ارزهای خارجی به ویژه ” دلار آمریکا ” که واحد رسمی پول بین المللی شناخته می شود بر اقلام معیشتی تولید داخلی نیز به غایت قابل احساس است و مثال وقوع زلزله ی ۱۰ ریشتری در عرصه ی اقتصاد داخلی را تداعی می کند که فریاد نجات خواهی اقشار آسیب پذیر مردم از زیر آوار های آن بی هیچ امکان امداد رسانی بر آسمان بلند است!
این در حالی است که طبق اعلام مراکز رسمی دولتی که مراتب آن اخیراً در رسانه ها منتشر شده است به رغم دستور سال پیش رئیس جمهور مبنی بر ریشه کنی فقر مطلق به عوامل مدیریتی حوزه های اقتصادی دولت ، بیش از ۲۵ میلیون جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده اند.